Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) [General] (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Hỏi han về triplet loss ? [Questions] (9)
Truy cập camera DVR [General] (1)
Mối quan hệ đánh đổi giữa bias và variance [General] (13)
Chọn chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng hay Data Science ! [General] (1)
Tìm người cùng học Machine Learning [General] (13)
Sự khác biệt của LSTM-CNN concatenating và LSTM-CNN Step by step [NLP] (2)
Jobs: NLP residents, research interns & engineers at VinAI Research [Jobs/Events] (12)
Hỏi xin dữ liệu VLSP 2018 [Questions] (7)
Hỏi về cách hoạt động của các trợ lý ảo như siri,cortana [NLP] (2)
Kalapa's Credit Scoring Challenge - #17 Solution (21/01) , 0.22737 Gini Score [AIviVN] (12)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution [AIviVN] (16)
Hỏi về VinAI Residence Program [Questions] (12)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score [AIviVN] (10)
[Hỏi đáp] Regex Tokenizer cho tiếng việt [NLP] (16)
Xây dựng mạng CNN với tensorflow và keras [Programming] (12)
Hỏi về bộ dữ liệu ảnh và caption bằng tiếng việt (Image captioning) [Questions] (3)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - một vài ý kiến đóng góp [AIviVN] (5)
Hỏi xin dataset về review các app trên google play hoặc app store [Datasets] (1)
Hỏi về mạng RNN [NLP] (8)
Dự đoán kết quả model với Machine learning [Questions] (2)
Image regression tìm tọa độ tâm điểm vật thể [Questions] (3)
Xin tư vấn về sử dụng Neural Networks cho bài toán Nonlinear regression [Questions] (2)
[AIviVN] Trao giải "Dự đoán lưu lượng server 2" [AIviVN] (3)
Tạo API cho machine learning model với Fast API [Questions] (4)
Hỏi cách chia nhỏ tập dữ liệu để train [Questions] (8)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Probability của dự đoán [AIviVN] (1)
Xin tư vấn cấu hình hệ thống crawler web và facebook [Questions] (4)
How much salary Offers to Developers in different Technologies: You Should Know Everything [Jobs/Events] (1)