[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn [General] (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản [General] (20)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

AIviVN 8 - VLSP-SHARED Task: Hate Speech Detection on Social Networks [AIviVN] (2)
Chuẩn bị dataset vi.wiki vietnam cho NLP [NLP] (1)
[VLSP2019-HSD Task] Thảo luận cho challenge HateSpeechDetection [NLP] (3)
Một chút về Maximum Likelihood Estimation (MLE) [Math] (1)
Yolov3 phát hiện xe vượt đèn đỏ [Computer Vision] (3)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings [NLP] (1)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution [AIviVN] (15)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) [Programming] (61)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning [General] (10)
Nên học về Support Vecto Machine hay Neural Network? [General] (3)
Transfer learning với keras [Computer Vision] (13)
Tô màu cho keyword trong pdf [Questions] (2)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution [AIviVN] (2)
Cải thiện chất lượng audio trongText to speech [NLP] (1)
Real-Time Hand Tracking with MediaPipe [SOTA] (1)
OCR with embossing/debossing data [Questions] (2)
Tìm người viết web OCR form image chữ số viết tay [Jobs/Events] (1)
Skewed Classes là gì? [Questions] (3)
Thắc mắc StandardScaler().fit_transform() [General] (2)
[AIviVN 5 - Bandwidth Prediction 2] 1st place solution [AIviVN] (7)
Object detection : YOLO [Computer Vision] (17)
[VNLP Core] [3] Bài toán phân loại văn bản - Phân tích cảm xúc của bình luận (text classification) ( 2 ) [NLP] (25)
Thực tập doanh nghiệp [Questions] (3)
Hỏi Đáp: Việt Nam mình có nên áp dụng cái này không? [Questions] (3)
[Nhờ tư vấn] Cách xác định hình được chụp lại từ một hình khác [Computer Vision] (1)
Bài toán calibration camera xuất tọa độ gửi cho robot [Questions] (8)
Học thêm trong CNNs [Questions] (3)
Hiểu về Entropy [General] (6)