Scholarships


About the Scholarships category (1)
Hàng trăm học bổng và vị trí PhD, Postdoc, Research về AI, ML được cập nhật mỗi ngày (3)
Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 1: ai practitioner (2)
**KHÓA HỌC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) CẤP ĐỘ 2: AI SPECIALIST** - **PHÂN NGÀNH: LANGUAGE UNDERSTANDING** (1)
Khai giảng khóa học trí tuệ nhân tạo (ai) cấp độ 2: visual understanding (1)
Kiếm học bổng Masters (6)
Học bổng AI Toulouse (1)
Học bổng PhD về AI and recommendation systems for chatbots and search engines tại Institut Mines-Telecom, Pháp (1)
Application deadline: 5th Jan 2019. Ph.D. in ML/NLP/DL/RL at @UCL @UCLCS (2)
Học bổng PhD University of Adelaide, Australia (1)