Recommendation System


Giới thiệu chuyên mục Recommendation System (1)
Label-Embedding tìm đối tượng hẹn hò phù hợp (1)
Deep Cross Network: Deep Learning for Recommendation (3)
[HỎI ĐÁP] Thuật toán giúp phân tích tài chính và suggest/extract khoản tiết kiệm tối ưu (1)
Lập nhóm học Machine Learning từ đầu (2)
Hệ thống gợi ý điểm đến của Grab (4)
Gợi ý người dùng ảnh ưng ý nhất (5)
Recsys đơn giản bằng 10 dòng code (1)
Cần bao nhiêu data là đủ để train model theo hướng hành vi người dùng ? (3)