Questions


[Hỏi đáp] Exploratory Data Analysis - Hỏi về quá trình Data Exploration và Feature Engineering (3)
Hỏi về giải pháp phân loại ảnh (6)
Tương lai Machine Learning trên trình duyệt có phát triển không? (2)
Ứng dụng NLP để giải quyết bài toán điều khiển thiết bị android bằng giọng nói (4)
Hỏi về phỏng vấn thực tập AI (4)
Hierarchical softmax (1)
Về dữ liệu contest 4 (2)
Features dạng ma trận trong ML (3)
Xin dạy code , share code chức năng tương tự như ảnh dưới (3)
Cho em hỏi phần đạo hàm của logistic regression (3)
Thắc mắc về việc tao test set (stratified sampling) (4)
Thắc mắc về khái niệm sentiment analysis trong bài toán Depression detection (2)
Dropout trong CNN (2)
[Hỏi đáp] Liệu có thể chạy một deep model trên mobile ? (3)
[Hỏi] Cách chạy 2 models trên 2 gpus riêng biệt (2)
Nhận diện hình ảnh các căn bệnh da liễu thường gặp (4)
Dự đoán số lượng sản phẩm được bán trong thời gian tới (2)
Nhờ mọi người một chút về reshape numpy (6)
[Hỏi đáp] Tập data về giá nhà (2)
Đếm object trong ảnh (1)
Tối thiểu Cost function trong Logistic Regression (3)
Không thể tạo trang github.io (3)
Dùng SVM dự đoán dữ liệu mới có class chưa xuất hiện trong dữ liệu dùng để huấn luyện? (2)
Hỏi về fast ai (gắn với kernel trong kaggle) (5)
Cách giải quyết lỗi khi training model (1)
Hỏi về K-fold cross validation (4)
Cần lời khuyên về cách email cho giáo sư để nhận được thư nhập học (1)
Tìm kiếm đối tượng trong video dựa trên ảnh cho trước (1)
Nhận biển số xe (3)
Tiền xử lý dữ liệu Reddit Comment (1)