Questions


Cách xác định 1 pixel = ? mm trong một bức ảnh (4)
Hỏi về bộ dữ liệu ảnh và caption bằng tiếng việt (Image captioning) (1)
Machine learning cho robot (3)
Nhận biết kí tự đặc biệt (2)
Các hướng áp dụng CNN và SVM trong bài toán nhận dạng (6)
Scene text recognition (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build (13)
Tensorflow Serving - Not found: Op type not registered 'GatherTree' (1)
Dự đoán kết quả model với Machine learning (3)
Xác suất của dự báo là gì? (1)
Skewed Classes là gì? (4)
[Hỏi đáp mxnet] Mxnet memory issue (1)
Output của deep learning (CNN) có phải là 1 file chứa ma trận điểm để nhận dạng? (3)
Dự đoán nhóm tuổi người dùng dựa trên các nhóm họ tham gia trên facebook (6)
Sử dụng GPU trên Google Cloud Platform (5)
Nên theo học Computer Vision hay NLP (4)
Thắc mắc về chứng minh tính hội tụ của PLA (2)
Recommend System (4)
Xin dataset VLSP 2019 (3)
Tô màu cho keyword trong pdf (2)
OCR with embossing/debossing data (2)
Thực tập doanh nghiệp (3)
Hỏi Đáp: Việt Nam mình có nên áp dụng cái này không? (3)
Bài toán calibration camera xuất tọa độ gửi cho robot (8)
Học thêm trong CNNs (3)
Content based recommend system (2)
Lỗi cài đặt Anaconda. Help! (7)
Thực tập Data Science TPHCM (1)
Tự làm một xe tự hành mini (3)
Độ chính xác không thay đổi trong suốt quá trình training (2)