Questions


Giới thiệu chuyên mục Questions (1)
Có những hướng đi nào cho nlp (8)
Deploy một model ML sử dụng Flask (10)
Tạo input sau khi trích chọn đặc trưng (3)
Kernel trong CNNs lấy ở đâu ra? (4)
Tư vấn mua bộ máy tính (19)
Cấu hình GPU Nvidia trên Ubuntu (3)
Xin review khoá học AI VTC academy (2)
Tim nguoi day machine learning va AI (1)
Tf.keras và kera cho ra kết quả rất khác nhau (1)
Vấn đề giữa loss và accuracy (2)
Cách xác định 1 pixel = ? mm trong một bức ảnh (4)
Hỏi về bộ dữ liệu ảnh và caption bằng tiếng việt (Image captioning) (1)
Machine learning cho robot (3)
Nhận biết kí tự đặc biệt (2)
Các hướng áp dụng CNN và SVM trong bài toán nhận dạng (6)
Scene text recognition (1)
[cần tư vấn] mua máy trạm - Workstation mua hay build (13)
Tensorflow Serving - Not found: Op type not registered 'GatherTree' (1)
Dự đoán kết quả model với Machine learning (3)
Xác suất của dự báo là gì? (1)
Skewed Classes là gì? (4)
[Hỏi đáp mxnet] Mxnet memory issue (1)
Output của deep learning (CNN) có phải là 1 file chứa ma trận điểm để nhận dạng? (3)
Dự đoán nhóm tuổi người dùng dựa trên các nhóm họ tham gia trên facebook (6)
Sử dụng GPU trên Google Cloud Platform (5)
Sử dụng ML/DL để giải bài toán captcha (4)
Nên theo học Computer Vision hay NLP (4)
Thắc mắc về chứng minh tính hội tụ của PLA (2)
Recommend System (4)