Programming


About the Programming category (1)
Sử dụng Google Colab với Tesla K80 GPU miễn phí ( 2 3 4 ) (61)
Vào ra dữ liệu âm thanh (4)
Xây dựng mạng CNN với tensorflow và keras (11)
Cốc Cốc chia sẻ mã nguồn mở của thư viện tokenizer (1)
Không mở được jupyter notebook trong Pycharm (1)
Không sử dụng được hàm của tensorflow ? (2)
Object regconize không sử dụng CNN (2)
(Lập trình robotics) Từ các bài báo khoa học đến với mô hình cụ thể (4)
Giúp xây dựng model trong pytorch (1)
Cách drop 1 chiều của tensor trong tensorflow ? (3)
HPC - High Performance Computing - Tính toán song song trong Ipython Notebook trên windows (13)
Kinh nghiệm build case AMD cho Deep Learning (3)
Hỏi đáp về Google Colab (copy từ github) ạ (2)
Cấu hình GPU, GEFORCE GTX (7)
Web để training model (4)
Non negative matrix factorization (1)
Code trong R-studio (9)
[Question] Transfer learning với nhiều model (9)
Hỏi về Keras, Transfer learning (4)
Vấn đề Channel_first khi sử dụng MXNet là Keras Backend (3)