NLP


Cùng code lại Word2Vec (1)
[Opensource] Đọc báo: framework quét và tổng hợp từ khóa từ báo mạng tiếng Việt (9)
Hỏi về mạng RNN (8)
Tìm chiến binh tham gia vào dự án NLP (1)
[Datasets] Bộ từ điển viết tắt dành cho tiếng Việt (7)
Tìm giải pháp cho bài toán sentiments classification (13)
Khử nhiễu ảnh văn bản (2)
Hỏi đáp về xử lý ngôn ngữ nói (1)
Nhận dạng giọng nói (3)
[Thắc mắc] Preprocessing text in deep learning (5)
Xin giúp đỡ improve giải pháp bài toán comment classification (5)
Bài toán phân loại văn bản (text classification) (3)
[Hỏi đáp] Regex Tokenizer cho tiếng việt (15)
Tìm thuật toán hoặc tool training data (3)