Math


Giới thiệu chuyên mục Math (1)
Giải thuật gradient descent (7)
THẮC MẮC VỀ GIẢ NGHỊCH ĐẢO TRONG BÀI TOÁN LINEAR REGRESSION (1)
Tài liệu toán cho Machine Learning (4)
Về việc học lại toán một cách bài bản (3)
Hỏi về cách học và nguồn học Đại số tuyến tính/Toán cho người không có kỹ năng làm toán tốt (4)
Activation function có làm NN linear? (2)
Một chút về Maximum Likelihood Estimation (MLE) (4)
Đạo hàm của hàm với đầu vào là vector (1)
RMLSE (Hỏi về Log) (3)
Math Assisgnment NEED HELP (1)
Hỏi về First - Second order method trong Optimization (4)
Khóa học xác suất (7)
Đạo hàm của hàm nhiều biến (4)
Tìm hiểu về Tích chập (Convolution) (4)
Mức độ quan trọng của Toán (5)
Covariance và Correlation (4)
Tài liệu học xử lý tín hiệu + code mẫu (1)