Jobs/Events


[ Hà Nội ] Tuyển dụng AI/Machine Learning Engineer - Veritas Company (1)
[HCM] [Data mining/ Machine Learning] Tuyển nhanh Intern & Junior Developer (2)
HN/ĐN/HCM GMO-Z.com RUNSYSTEM tuyển dụng AI Engineer/ AI Reseacher (1)
Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company (1)
[Tiki - HCMC] - Data analyst opportunities! (1)
[Fresh/ Junior] Data Crawling Engineer (1)
Kambria Code Challenge – Cuộc thi mới dành cho các lập trình viên AI (1)
How much salary Offers to Developers in different Technologies: You Should Know Everything (1)
[HCM] Trung tâm Chỉ huy Điều khiển - Viettel tuyển AI Researcher, AI Engineer (1)
AI Engineer tại Osaka (4)
BeerCode S2 đã quay trở lại - DeepFake (1)
Cinnamon AI Tuyển Dụng AI Researcher (Up to $5000) (1)
GMO-Z.com RUNSYSTEM- AI Engineer (1)
[Career Expo 2019] Sự kiện tuyển dụng dành cho dân CNTT (1)
Chia sẻ CV cho vị trí Junior Data Analyst/Data Engineer/Data Scientist (1)
Lập trình PLC thang máy (2)
[Hà Lan] Vị trí nghiên cứu về tổng hợp tiếng nói (text-to-speech) (1)
[LOGIVAN] Tìm kiếm vị trí INTERN DATA SCIENTIST (3)
[HN] Magestore tìm kiếm vị trí AI Engineer (~2000$) (1)
Tìm người viết web OCR form image chữ số viết tay (1)
Thực tập AI/Machine Learning Nhúng (1)
Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar tuyển dụng machine learning engineer/researcher (1)
[HBLAB] Tuyển thực tập sinh AI (Computer Vision) (1)
Tuyển Thực Tập Sinh AI/Machine Learning IoT (2)
Tuyển dụng Machine learning/AI Engineer - Veritas Company (5)
**Sự kiện Hướng Nghiệp Data Science in brief: Trải Nghiệm và Định Hướng** (1)
Job opportunity (1)
Demo Class - Practical Deep Learning course: Object Detection in E-commerce (1)
[NAL Việt Nam] Tuyển gấp 03 AI Engineering (700-1500$) (1)
[Góc tuyển dụng] AI - Computer Vision at Duy Tân, Ha Noi (1)