Jobs/Events


About the Jobs/Events category (1)
[HN] Kaopiz tìm kiếm AI Developer (1)
Jobs: NLP residents, research interns & engineers at VinAI Research (14)
[Hà Nội] HBLAB tìm kiếm AI Engineer chuyên về Computer Vision (1)
Tuyển dụng Full-Stack Developer, Front-End / Back-End Developer [TP.HCM - Đà Nẵng - Quy Nhơn - Bến Tre] (1)
Thực tập sinh Machine Learning, Deep Learning (1)
Part-time 100% remote/ online: Machine Learning Position (1)
[Online] FREE webinar: Xây dựng Retail Chatbot trên nền tảng Google Assistant (1)
2020 học nghề gì vừa bắt kịp mới xu hướng vừa có thu nhập tốt (1)
[Tuyển dụng] - QT-Group NGHIÊN CỨU DỮ LIỆU (AI, NEURAL) (1)
[Online] FREE Webinar: How to build data warehouse by Hadoop Ecosystem (1)
[Hà Nội] Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company - 07/2020 (1)
[Online] Webinar: Cơ hội & thách thức trên con đường tạo dựng sản phẩm Retail Assistant (1)
[Hà Nội] Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company (2)
Tìm nơi làm AI ở Hà Nội (1)
Deep kappa AI Residency Program (1)
[ Hà Nội ] Tuyển dụng AI/Machine Learning Engineer - Veritas Company (1)
Cần tìm nơi thực tập AI/DataScientist (1)
[HCM] [Data mining/ Machine Learning] Tuyển nhanh Intern & Junior Developer (2)
HN/ĐN/HCM GMO-Z.com RUNSYSTEM tuyển dụng AI Engineer/ AI Reseacher (1)
Tuyển dụng AI/ Machine learning Engineer - Veritas Company (1)
[Tiki - HCMC] - Data analyst opportunities! (1)
[Fresh/ Junior] Data Crawling Engineer (1)
Kambria Code Challenge – Cuộc thi mới dành cho các lập trình viên AI (1)
How much salary Offers to Developers in different Technologies: You Should Know Everything (1)
[HCM] Trung tâm Chỉ huy Điều khiển - Viettel tuyển AI Researcher, AI Engineer (1)
AI Engineer tại Osaka (4)
BeerCode S2 đã quay trở lại - DeepFake (1)
Cinnamon AI Tuyển Dụng AI Researcher (Up to $5000) (1)
GMO-Z.com RUNSYSTEM- AI Engineer (1)