Jobs/Events


About the Jobs/Events category (1)
Tìm người viết web OCR form image chữ số viết tay (1)
[LOGIVAN] Tìm kiếm vị trí INTERN DATA SCIENTIST (3)
Thực tập AI/Machine Learning Nhúng (1)
Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar tuyển dụng machine learning engineer/researcher (1)
[HBLAB] Tuyển thực tập sinh AI (Computer Vision) (1)
Tuyển Thực Tập Sinh AI/Machine Learning IoT (2)
Tuyển dụng Machine learning/AI Engineer - Veritas Company (5)
**Sự kiện Hướng Nghiệp Data Science in brief: Trải Nghiệm và Định Hướng** (1)
Job opportunity (1)
Demo Class - Practical Deep Learning course: Object Detection in E-commerce (1)
[NAL Việt Nam] Tuyển gấp 03 AI Engineering (700-1500$) (1)
[Góc tuyển dụng] AI - Computer Vision at Duy Tân, Ha Noi (1)
[Góc tuyển dụng] Data scientist at LOGIVAN (2)
Tuyển gấp ML research assistant (trợ lý nghiên cứu) lương 8 đến 10 triệu. Có kiến thức về time series là lợi thế. Làm việc tại nhà. Thời gian tự chọn. Phù hợp cho sinh viên, nghiên cứu sinh, và ngưòi đi làm muốn kếm thêm thu nhập (2)
AI Engineer tại Osaka (2)
Computer vision tại Hà Nội (5)
ML, AI, Bigdata tại Cầu Giấy (2)
Chuyên viên Phân tích dữ liệu tại MobiFone tại Hà Nội (1)
Data scientist tại LOGIVAN (1)
PhD in machine learning applied to remote sensing data (1)
AI Engineer tại Asilla Việt Nam (1)
AI solution Architect tại Hà Nội (1)
AI Engineer tại HBLAB (1)
AI (NLP, Computer Vision) tại Hà Nội (1)
AI Engineer tại Vietnam Artificial Intelligence System (1)
AI at Raffles VN (1)
Big Data Analytics - University of Missouri (1)
AI Solution Architect (1)
Machine Learning VCCORP (1)