General


[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU (5)
From Engineer to Researcher (6)
[ Xin ý kiến mua PC để sử dụng trong Data Scientist ] (2)
[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network (2)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning (3)
Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào? (2)
Tìm đề thi của các trường Top ở Việt Nam (3)
[Recruitment] AI Engineer (Machine Learning/Deep Learning) at Cinnamon AI Labs (Hanoi|HCM) (4)
Credit scoring - discussion (6)
Kalman Filter và bài toán chuỗi thời gian (3)
[Bài dịch] Hỏi Tôi Bất Cứ Thứ Gì với Kaggle Grandmaster Vladimir I. Iglovikov (3)
Error lúc combined model sử dụng Keras (1)
Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán (1)
[Help] Cần tìm người train model (có tiền thưởng) (1)
[AutoAugment] Tạo thêm dữ liệu cho các mô hình ML (1)
Bắt đầu học Machine Learning như thế nào với dân ngoại đạo ? (2)
[Question] Ứng dụng ML vào quan trắc thông số IoT (4)
[Chia sẻ] Singularity- Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ cướp hết việc làm của con người... hay còn tệ hơn? (3)
Chia sẻ lại: Học PhD để làm gì? (6)
[Chia sẻ] Web UI cho SOTAWHAT của Huyền Chip (1)
Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data (1)
Deep, Deep Trouble (bài dịch) (3)
[Quan trọng] Chọn Chuyên mục cho một 'Chủ đề mới' (1)
Tài liệu hướng dẫn cơ bản về Pytorch (1)
Tài liệu Deep Learning của Andrew Ng (5)
Xin lời khuyên của mọi người về hướng học machine learning, deep learning (8)
[Luận bàn] Vấn đề đạo đức trong học máy (2)
Góp ý về việc: Lập 1 chuyên mục "đọc báo giùm bạn" (3)
#CourseDeepLearning (2)
Làm thế nào để trở thành một ML Engineer (18)