General


Error lúc combined model sử dụng Keras (1)
Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán (1)
[Help] Cần tìm người train model (có tiền thưởng) (1)
[AutoAugment] Tạo thêm dữ liệu cho các mô hình ML (1)
Bắt đầu học Machine Learning như thế nào với dân ngoại đạo ? (2)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán (9)
[Question] Ứng dụng ML vào quan trắc thông số IoT (4)
[Chia sẻ] Singularity- Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ cướp hết việc làm của con người... hay còn tệ hơn? (3)
Chia sẻ lại: Học PhD để làm gì? (6)
[Chia sẻ] Web UI cho SOTAWHAT của Huyền Chip (1)
Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data (1)
Deep, Deep Trouble (bài dịch) (3)
[Quan trọng] Chọn Chuyên mục cho một 'Chủ đề mới' (1)
Tài liệu hướng dẫn cơ bản về Pytorch (1)
[Correct me if I am wrong] Batch Normalize (1)
Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning (5)
Tài liệu Deep Learning của Andrew Ng (5)
Xin lời khuyên của mọi người về hướng học machine learning, deep learning (8)
[Luận bàn] Vấn đề đạo đức trong học máy (2)
Góp ý về việc: Lập 1 chuyên mục "đọc báo giùm bạn" (3)
#CourseDeepLearning (2)
Làm thế nào để trở thành một ML Engineer (18)
Hướng dẫn sử dụng Markdown (14)
Hỏi về MLP cho bộ dữ liệu MNIST (11)
PageRank và mối liên hệ xích Markov (5)
Suy nghĩ như một người làm product (7)
Tài liệu nhập môn machine learning (5)
Tương lai nghề nghiệp của Machine Learning Engineer (19)
Mình làm chuyên môn bên viễn thông, mình muốn nghiên cứu về ML thì có chủ đề gì để nghiên cứu, xin các anh, chỉ định hướng giúp cho ạ, em cảm ơn (2)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning (6)