General


Chọn chương trình Thạc sĩ Toán ứng dụng hay Data Science ! (1)
Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning (8)
Hướng dẫn sử dụng Markdown ( 2 ) (22)
[Correct me if I am wrong] Batch Normalize (2)
Trí tuệ nhân tạo (AI) và những điều cần biết - Phần 1 (1)
Xin lời khuyên về định hướng trong ngành (2)
Nên mua GPU Nvidia hay AMD cho làm Data Scientist? (2)
Nên học về Support Vecto Machine hay Neural Network? (4)
Hiểu về Entropy (6)
Làm sao để nhận diện điểm trên file pdf scan! (1)
Trở thành một data science (2)
Deferred-Acceptance Algorithm và bài toán hôn nhân bền vững (3)
Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý (1)
Generative Adversarial Networks - GANs (13)
Vietnam AI Grand Challenge - Hackathon về AI với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD (1)
Một số thay đổi trong giao diện (1)
Học cách ứng dụng Deep Learning để chuyển hình vẽ nguệch ngoạc thành app thật (1)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) (1)
Chuyển đổi model sang chương trình c++ (2)
Xin dữ liệu phục vụ cho việc phát triển phần mềm về Máy học (5)
[chia sẻ] Tại sao tôi không tham gia thường xuyên các cuộc thi trên kaggle (4)
Vật liệu nào thường làm chữ nổi quảng cáo RX 580 vs GTX 1070ti (2)
[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU (5)
From Engineer to Researcher (6)
[ Xin ý kiến mua PC để sử dụng trong Data Scientist ] (2)
[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network (2)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning (3)
Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào? (2)
Tìm đề thi của các trường Top ở Việt Nam (3)
[Recruitment] AI Engineer (Machine Learning/Deep Learning) at Cinnamon AI Labs (Hanoi|HCM) (4)