General


Deferred-Acceptance Algorithm và bài toán hôn nhân bền vững (3)
Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý (1)
Generative Adversarial Networks - GANs (13)
Vietnam AI Grand Challenge - Hackathon về AI với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD (1)
Một số thay đổi trong giao diện (1)
Học cách ứng dụng Deep Learning để chuyển hình vẽ nguệch ngoạc thành app thật (1)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) (1)
Chuyển đổi model sang chương trình c++ (2)
Xin dữ liệu phục vụ cho việc phát triển phần mềm về Máy học (5)
[chia sẻ] Tại sao tôi không tham gia thường xuyên các cuộc thi trên kaggle (4)
Vật liệu nào thường làm chữ nổi quảng cáo RX 580 vs GTX 1070ti (2)
[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU (5)
From Engineer to Researcher (6)
[ Xin ý kiến mua PC để sử dụng trong Data Scientist ] (2)
[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network (2)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning (3)
Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào? (2)
Tìm đề thi của các trường Top ở Việt Nam (3)
[Recruitment] AI Engineer (Machine Learning/Deep Learning) at Cinnamon AI Labs (Hanoi|HCM) (4)
Credit scoring - discussion (6)
Kalman Filter và bài toán chuỗi thời gian (3)
Error lúc combined model sử dụng Keras (1)
Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán (1)
[Help] Cần tìm người train model (có tiền thưởng) (1)
[AutoAugment] Tạo thêm dữ liệu cho các mô hình ML (1)
Bắt đầu học Machine Learning như thế nào với dân ngoại đạo ? (2)
[Question] Ứng dụng ML vào quan trắc thông số IoT (4)
[Chia sẻ] Singularity- Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ cướp hết việc làm của con người... hay còn tệ hơn? (3)
Chia sẻ lại: Học PhD để làm gì? (6)
[Chia sẻ] Web UI cho SOTAWHAT của Huyền Chip (1)