General


[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network (2)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning (3)
Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào? (2)
Tìm đề thi của các trường Top ở Việt Nam (3)
[Recruitment] AI Engineer (Machine Learning/Deep Learning) at Cinnamon AI Labs (Hanoi|HCM) (4)
Credit scoring - discussion (6)
Kalman Filter và bài toán chuỗi thời gian (3)
[Bài dịch] Hỏi Tôi Bất Cứ Thứ Gì với Kaggle Grandmaster Vladimir I. Iglovikov (3)
Error lúc combined model sử dụng Keras (1)
Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán (1)
[Help] Cần tìm người train model (có tiền thưởng) (1)
[AutoAugment] Tạo thêm dữ liệu cho các mô hình ML (1)
Bắt đầu học Machine Learning như thế nào với dân ngoại đạo ? (2)
[Question] Ứng dụng ML vào quan trắc thông số IoT (4)
[Chia sẻ] Singularity- Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ cướp hết việc làm của con người... hay còn tệ hơn? (3)
Chia sẻ lại: Học PhD để làm gì? (6)
[Chia sẻ] Web UI cho SOTAWHAT của Huyền Chip (1)
Cheat Sheets for AI, Neural Networks, Machine Learning, Deep Learning & Big Data (1)
Deep, Deep Trouble (bài dịch) (3)
[Quan trọng] Chọn Chuyên mục cho một 'Chủ đề mới' (1)
Tài liệu hướng dẫn cơ bản về Pytorch (1)
[Correct me if I am wrong] Batch Normalize (1)
Tài liệu Deep Learning của Andrew Ng (5)
Xin lời khuyên của mọi người về hướng học machine learning, deep learning (8)
[Luận bàn] Vấn đề đạo đức trong học máy (2)
Góp ý về việc: Lập 1 chuyên mục "đọc báo giùm bạn" (3)
#CourseDeepLearning (2)
Làm thế nào để trở thành một ML Engineer (18)
Hướng dẫn sử dụng Markdown (14)
Hỏi về MLP cho bộ dữ liệu MNIST (11)