General


Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) (26)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

About the General category (1)
Hướng dẫn sử dụng Markdown ( 2 ) (22)
[Correct me if I am wrong] Batch Normalize (2)
Trí tuệ nhân tạo (AI) và những điều cần biết - Phần 1 (1)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning (18)
Variational Autoencoder (VAE) cơ bản (13)
Mối quan hệ đánh đổi giữa bias và variance (11)
Xin lời khuyên về định hướng trong ngành (2)
Tài liệu tiếng Việt cho AI, Machine learning, Deep learning (7)
Nên mua GPU Nvidia hay AMD cho làm Data Scientist? (2)
Nên học về Support Vecto Machine hay Neural Network? (4)
Thắc mắc StandardScaler().fit_transform() (2)
Hiểu về Entropy (6)
Làm sao để nhận diện điểm trên file pdf scan! (1)
Tổng hợp tài liệu machine learning cho người mới bắt đầu ( 2 ) (26)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán (10)
Trở thành một data science (2)
Deferred-Acceptance Algorithm và bài toán hôn nhân bền vững (3)
Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý (1)
Generative Adversarial Networks - GANs (13)
Vietnam AI Grand Challenge - Hackathon về AI với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD (1)
Một số thay đổi trong giao diện (1)
Học cách ứng dụng Deep Learning để chuyển hình vẽ nguệch ngoạc thành app thật (1)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) (1)
Chuyển đổi model sang chương trình c++ (2)
Xin dữ liệu phục vụ cho việc phát triển phần mềm về Máy học (5)
[chia sẻ] Tại sao tôi không tham gia thường xuyên các cuộc thi trên kaggle (4)
Vật liệu nào thường làm chữ nổi quảng cáo RX 580 vs GTX 1070ti (2)