General


Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản ( 2 ) (30)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

About the General category (1)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning ( 2 ) (27)
Phương pháp, thứ tự tìm hiểu dành cho Newbie (1)
Shop bán ấm trà tử sa chính hãng Bát Tràng giá rẻ (1)
LEPTOP DELL INSPIRON - LỰA CHỌN ĐƠN GIẢN HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI (1)
Dell Inspiron 3505 chip Ryzen 3 để học online có ổn không? (1)
Detect Outlier ở biến bị missing value 80-90% (1)
Laptop Dell Inspirons 15 core i7 đủ mạnh để học kỹ thuật máy tính không? (2)
Variational Autoencoder (VAE) cơ bản (14)
Kinh nghiệm lựa chọn bộ ấm chén tử sa Bát Tràng thủ công chính hãng (1)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán (12)
Máy ảnh dấu thời gian: Dấu ngày và giờ tự động (1)
Train trên tập development set (1)
Hello chao moi nguoi (1)
Tổng hợp tài liệu machine learning cho người mới bắt đầu ( 2 ) (28)
Tìm người cùng học Machine Learning (19)
Xin lời khuyên của mọi người về hướng học machine learning, deep learning (9)
Word Embedding: Máy Tính Hiểu Ngôn Ngữ Như Thế Nào? (2)
Giá trị điểm khởi tạo (2)
Lời nói đầu gửi lời chào tới toàn bộ thành viên diễn dàn (1)
[Bài dịch] Hỏi Tôi Bất Cứ Thứ Gì với Kaggle Grandmaster Vladimir I. Iglovikov (4)
Thắc mắc StandardScaler().fit_transform() (4)
Cài đặt Tensorflow (5)
[Nhờ tư vấn] Bác sĩ muốn chuyển ngành CS (5)
Làm thế nào để trở thành một ML Engineer (19)
Machine Learning vs Deep Learning - A Detailed Comparison (2)
Truy cập camera DVR (6)
Mối quan hệ đánh đổi giữa bias và variance (13)