General


[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn (6)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản (20)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

About the General category (1)
Hỏi về khóa học Computer Vision và Deep Learning (10)
Nên học về Support Vecto Machine hay Neural Network? (3)
Thắc mắc StandardScaler().fit_transform() (2)
Hiểu về Entropy (6)
Mối quan hệ đánh đổi giữa bias và variance (8)
Làm sao để nhận diện điểm trên file pdf scan! (1)
Tổng hợp tài liệu machine learning cho người mới bắt đầu ( 2 ) (26)
Chia sẻ: kinh nghiệm nghiên cứu về machine learning cho người mới, ít bị ngán, chán (10)
Trở thành một data science (2)
Deferred-Acceptance Algorithm và bài toán hôn nhân bền vững (3)
Giới thiệu thư viện cho bài toán xây dựng hệ gợi ý (1)
Generative Adversarial Networks - GANs (13)
Vietnam AI Grand Challenge - Hackathon về AI với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD (1)
Một số thay đổi trong giao diện (1)
Học cách ứng dụng Deep Learning để chuyển hình vẽ nguệch ngoạc thành app thật (1)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) (1)
Chuyển đổi model sang chương trình c++ (2)
Xin dữ liệu phục vụ cho việc phát triển phần mềm về Máy học (5)
[chia sẻ] Tại sao tôi không tham gia thường xuyên các cuộc thi trên kaggle (4)
Xin lời khuyên về định hướng trong ngành (1)
Vật liệu nào thường làm chữ nổi quảng cáo RX 580 vs GTX 1070ti (2)
[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU (5)
From Engineer to Researcher (6)
[ Xin ý kiến mua PC để sử dụng trong Data Scientist ] (2)
[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network (2)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning (3)
Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào? (2)