General


Lời chào từ Diễn đàn Machine Learning cơ bản (17)

Chào các bạn, Chúng tôi xây dựng diễn đàn này nhằm kết nối những người làm Machine Learning, Deep Learning và Data Science sử dụng tiếng Việt trên toàn thế giới. Hy vọng rằng ngày càng nhiều người Việt tham gia vào lĩnh…

[Tips/Tricks] Cá nhân hóa việc sử dụng diễn đàn (5)

Chào mọi người, một trong những lý do rất quan trọng chuyển từ diễn đàn facebook sang diễn đàn mới đó là mọi người có thể cá nhân hóa sở thích của mình. Trước hết hãy vào phần tùy chỉnh 1) Bạn muốn những thông báo m…

About the General category (1)
Mối quan hệ đánh đổi giữa bias và variance (7)
Vietnam AI Grand Challenge - Hackathon về AI với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40.000 USD (1)
Một số thay đổi trong giao diện (1)
Tổng hợp tài liệu machine learning cho người mới bắt đầu ( 2 ) (25)
Học cách ứng dụng Deep Learning để chuyển hình vẽ nguệch ngoạc thành app thật (1)
Khoá học Deep Learning - Action Recognition in video with CNN and LSTM (4/2019) (1)
Hiểu về Entropy (4)
Chuyển đổi model sang chương trình c++ (2)
Xin dữ liệu phục vụ cho việc phát triển phần mềm về Máy học (5)
[chia sẻ] Tại sao tôi không tham gia thường xuyên các cuộc thi trên kaggle (4)
Xin lời khuyên về định hướng trong ngành (1)
Vật liệu nào thường làm chữ nổi quảng cáo RX 580 vs GTX 1070ti (2)
[Jupyter Notebook] Hỏi cách dùng GPU (5)
From Engineer to Researcher (6)
[ Xin ý kiến mua PC để sử dụng trong Data Scientist ] (2)
[Tutorial] Tính số lượng parameters trong Convolutional Neural Network (2)
HỎI VỀ SÁCH DEEPLEARNING PHIÊN BẢN VIỆT NGỮ dlbookvn.gitlab.io/deeplearning (3)
Mọi người sử dụng Kaggle như thế nào? (2)
Tìm đề thi của các trường Top ở Việt Nam (3)
[Recruitment] AI Engineer (Machine Learning/Deep Learning) at Cinnamon AI Labs (Hanoi|HCM) (4)
Credit scoring - discussion (6)
Kalman Filter và bài toán chuỗi thời gian (3)
[Bài dịch] Hỏi Tôi Bất Cứ Thứ Gì với Kaggle Grandmaster Vladimir I. Iglovikov (3)
Error lúc combined model sử dụng Keras (1)
Giúp đỡ tìm hiểu model va thuật toán (1)
[Help] Cần tìm người train model (có tiền thưởng) (1)
[AutoAugment] Tạo thêm dữ liệu cho các mô hình ML (1)