Facebook-Group


Giới thiệu chuyên mục Facebook-Group (1)
[03/17/2019 20:51] Mọi người cho ý kiến áp dụng machine learning vào . . . ( 2 ) (21)
FPT SOFTWARE QUY NHƠN đang tuyển FRESHER AI làm việc tại QUY NHƠN (1)
Research Engineer có nghiên cứu được không (1)
Image Colorization (5)
[10/23/2019 22:39] Em đang làm bài toán id card và đã detect . . . (9)
[02/12/2019 10:47] [Hỏi về cơ hội việc làm trong lĩnh vực Data . . . (14)
[07/18/2019 18:59] Tiếng Việt hiện tại có public Language Models nào ko . . . (2)
[11/27/2019 12:39] Em đang đọc về EAST model trong bài toán text-detection! . . . (8)
[04/21/2020 20:30] Xin chào mọi người, em đang làm đồ án chuyên . . . (12)
[11/04/2019 20:27] Xin chào các anh chị, em đang làm về mô . . . (2)
[05/05/2020 21:56] Chương 5 của cuốn "Dive into Deep Learning" đã được . . . (7)
[05/05/2020 08:00] Time-Series Prediction Xin chào mọi người, mình đang dùng tập dữ . . . (10)
[05/05/2020 20:55] Mình có 1 bảng dữ liệu trả lời của sinh . . . (3)
[05/05/2020 20:55] Các bạn cho hỏi làm thế nào để cài đặt . . . (4)
[05/05/2020 20:55] **Bài viết giới thiệu một số tài liệu hữu ích . . . (2)
[05/05/2020 21:10] [MultitaskLearning - Deep Learning] Phương pháp Học đa nhiệm vụ . . . (1)
[05/05/2020 00:49] Source Code: https://github.com/cyrildiagne/ar-cutpaste Thấy hay post lên chứ không phải của . . . (12)
[05/05/2020 20:54] Mọi nẻo đường của cộng đồng AI/ML trên toàn thế . . . (1)
[05/05/2020 12:08] Các bạn cho mình hỏi, mình có danh sách địa chỉ . . . (3)
[05/05/2020 10:15] Xin chào mọi người. Mình đang nghiên cứu về phương . . . (10)
[05/05/2020 00:48] Xin chào mọi người! Sau bài giới thiệu thuật toán . . . (8)
[05/04/2020 14:43] Em xin chào mọi người ạ. Em làm dự báo . . . (6)
[05/05/2020 00:49] Chào mọi người Em đang code một chương trình python khử . . . (3)
[05/01/2020 06:10] Các bạn vui lòng đăng tin tuyển sinh, tuyển dụng, . . . (11)
[05/04/2020 14:40] Em xin mạnh dạn chia sẻ một chút kiến thức . . . (1)
[05/03/2020 19:40] ## Chào mọi người, mình đang làm LSTM dự đoán . . . ( 2 3 ) (40)
[05/03/2020 11:05] Chào mọi người. Mình đang làm end-to-end OCR cho mấy văn . . . (12)
[05/04/2020 09:17] Chào mọi người ạ. Em đang làm One hot encoding với . . . (4)
[05/03/2020 21:30] Xin chào mọi người ạ. Mọi người cho em hỏi làm . . . (5)