Datasets


About the Datasets category (1)
Text normalization (7)
Mình share bộ dataset cho nhận dạng hành động (5)
Tìm dataset biển số xe hơi hoặc container ở Việt nam (4)
Hỏi xin dataset về review các app trên google play hoặc app store (1)
Những website có thể giúp bạn học AI và Machine Learning (3)
Dataset VinMart+ (5)
Dữ liệu review của Foody (11)
Dữ liệu chạy quảng cáo FB (1)
Dữ liệu của Mai Hoàn (1)
Tự tạo dataset ảnh trên Google Drive sử dụng Google Colab và Bing Image Search API (1)
Dataset về list companies in the world (1)
Xin datasets cmt/ review film của IMDB or Netflix (2)
Dataset văn bản hành chính scan (1)
Hỏi về Dataset DARPA (3)
Crawl nhanh hình ảnh từ Google Image cho bất kì chủ đề nào bạn cần (5)
KITTI dataset ! Làm sao để '' fill sparse label '' trong KITTI depth dataset (2)
Xin Dataset CK+ (1)
[New] Google Dataset Search (1)
Hỏi về cách làm Dataset cho Fake news dectection với tiếng Việt? (10)
Xin dữ liệu Vietnamese POS tag (2)
Google Dataset Search Beta (2)