Computer Vision


Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) (42)
Detect vùng trên thẻ căn cước (2)
[Multiple-Object Tracking] Làm thế nào để bắt đầu ? (2)
Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh (1)
Phân loại biển số (1)
Style Transfer (tutorial) (3)
Image preprocessing (1)
Máy phân loại sản phẩm theo màu-Sort color machine (5)
[Image Processing] Flip image theo chiều ngang với 1 góc cụ thể (2)
Hỏi về Face Verification (2)
Tải code mẫu object detection yolov3 C++ (11)
[CoolApp] Thế giới trong mắt em (1)
Tensorflow Object Detection API (2)
Hỏi về bộ lọc Fast Guided Filter trong lọc nhiễu ảnh (1)
Yolov3 phát hiện xe vượt đèn đỏ (3)
[Nhờ tư vấn] Cách xác định hình được chụp lại từ một hình khác (1)
[Hỏi] Xử lý ảnh dò tìm cây măng tây (2)
[Hỏi/Đáp] Áp dụng Yolov3 với bài toán nhận diện ký tự viết tay (3)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ (9)
Giải pháp nhận diện khuôn mặt hơn 15K người nổi tiếng (1)
Hướng đi cho người mới bắt đầu OpenCV (2)
Object Detection - Tìm kiếm 1 object duy nhất (1)
[Hỏi đáp] Face detection (7)
Phân biệt Cross-modal với Transfer learning (1)
Sử dụng thư viện Thread building blocks trong OpenCV C++ (1)
Visualizing feature layers (5)
Chèn văn bản vào ảnh (2)
Giải quyết bài toán Web layout (3)
Nhận diện biển số xe Việt Nam (3)
CVPR 2019 Papers with Code (1)