Computer Vision


Giải pháp hệ thống cho Face Recognition applications (1)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (16)
Hỏi đáp về thuật toán trích xuất đặc trưng của dữ liệu multimedia (1)
Transfer learning với keras (15)
[Hỏi] Làm sao để phát hiện vật thể dịch chuyển trong 2 bức ảnh có góc chụp gần giống nhau? (3)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (3)
Frameworks / Tools sử dụng để nén mạng yolov3 cho Embedded devices, Edge devices. (3)
[Hỏi] bắt đầu computer vision như thế nào? (1)
[Chia sẻ] Mô hình dự đoán độ tuổi và giới tính (10)
[Hỏi]Object Detection: CenterNet - Objects as Points (4)
Object detection : YOLO (19)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) (42)
Detect vùng trên thẻ căn cước (2)
[Multiple-Object Tracking] Làm thế nào để bắt đầu ? (2)
Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh (1)
Phân loại biển số (1)
Style Transfer (tutorial) (3)
Image preprocessing (1)
Máy phân loại sản phẩm theo màu-Sort color machine (5)
[Image Processing] Flip image theo chiều ngang với 1 góc cụ thể (2)
Hỏi về Face Verification (2)
Tải code mẫu object detection yolov3 C++ (11)
[CoolApp] Thế giới trong mắt em (1)
Tensorflow Object Detection API (2)
Hỏi về bộ lọc Fast Guided Filter trong lọc nhiễu ảnh (1)
Yolov3 phát hiện xe vượt đèn đỏ (3)
[Nhờ tư vấn] Cách xác định hình được chụp lại từ một hình khác (1)
[Hỏi] Xử lý ảnh dò tìm cây măng tây (2)
[Hỏi/Đáp] Áp dụng Yolov3 với bài toán nhận diện ký tự viết tay (3)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ (9)