Computer Vision


[Nhờ tư vấn] Cách xác định hình được chụp lại từ một hình khác (1)
[Hỏi] Xử lý ảnh dò tìm cây măng tây (2)
[Hỏi/Đáp] Áp dụng Yolov3 với bài toán nhận diện ký tự viết tay (3)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ (9)
Giải pháp nhận diện khuôn mặt hơn 15K người nổi tiếng (1)
Hướng đi cho người mới bắt đầu OpenCV (2)
Object Detection - Tìm kiếm 1 object duy nhất (1)
[Hỏi đáp] Face detection (7)
Phân biệt Cross-modal với Transfer learning (1)
Sử dụng thư viện Thread building blocks trong OpenCV C++ (1)
Visualizing feature layers (5)
Chèn văn bản vào ảnh (2)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (15)
Giải quyết bài toán Web layout (3)
Nhận diện biển số xe Việt Nam (3)
CVPR 2019 Papers with Code (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước (6)
Tạo Streaming URL sau khi xử lý (2)
Tổng hợp data augmentation trong thị giác máy [update 22/06/2019] (8)
Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning (2)
[Hỏi] Object Detection: Xác định,so sánh vị trí các đối tượng (6)
Focal Loss in Dense Object Detection (3)
Image Tagging ở social network? (1)
Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng (2)
Hướng đi cho bài toán xử lý ảnh (5)
Generate degrading document images (1)
Nhận diện khuôn mặt trong 1 danh sách ảnh (1)
How to setup Object Detection API on Jupyter notebook (1)
Xử lý dữ liệu với file h5 (1)
Weight sampling (2)