Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
Hướng đi cho người mới bắt đầu OpenCV (2)
Object Detection - Tìm kiếm 1 object duy nhất (1)
[Hỏi đáp] Face detection (7)
Phân biệt Cross-modal với Transfer learning (1)
Sử dụng thư viện Thread building blocks trong OpenCV C++ (1)
Visualizing feature layers (5)
Chèn văn bản vào ảnh (2)
Viết engine phân loại hình ảnh bằng neural network một cách dễ dàng (Python + Tensorflow) (15)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ (8)
Giải quyết bài toán Web layout (3)
Nhận diện biển số xe Việt Nam (3)
Transfer learning với keras (4)
CVPR 2019 Papers with Code (1)
Xin dữ liệu CMND / thẻ căn cước (6)
Tạo Streaming URL sau khi xử lý (2)
Tổng hợp data augmentation trong thị giác máy [update 22/06/2019] (8)
Cách phát hiện mặt người từ đầu bằng deep learning (2)
[Hỏi] Object Detection: Xác định,so sánh vị trí các đối tượng (6)
Focal Loss in Dense Object Detection (3)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh (4)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (6)
Object detection : YOLO (16)
Image Tagging ở social network? (1)
Hỏi về cách thức (phương pháp) tiếp cận bài toán nhận dạng và xác định đối tượng (2)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (13)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (32)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 ) (39)
Hướng đi cho bài toán xử lý ảnh (5)
Generate degrading document images (1)