Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
[YOLO tutorial] cùng code lại YOLO2 (7)
Frameworks / Tools sử dụng để nén mạng yolov3 cho Embedded devices, Edge devices. (3)
[Hỏi] bắt đầu computer vision như thế nào? (1)
[Hỏi] Làm sao để phát hiện vật thể dịch chuyển trong 2 bức ảnh có góc chụp gần giống nhau? (1)
[Chia sẻ] Mô hình dự đoán độ tuổi và giới tính (10)
[Hỏi]Object Detection: CenterNet - Objects as Points (4)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (37)
Object detection : YOLO (19)
Kiến trúc các mạng CNN nổi tiếng - Phần 1 (Alex, LeNet, Inception, VGG ...) (14)
Deep learning và bài toán Face Recognition ( 2 3 ) (42)
Detect vùng trên thẻ căn cước (2)
[Multiple-Object Tracking] Làm thế nào để bắt đầu ? (2)
Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh (1)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh (6)
Phân loại biển số (1)
[Hỏi/Đáp] Về vấn đề chạy real-time image classification (3)
Style Transfer (tutorial) (3)
Transfer learning với keras (14)
[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt (5)
Image preprocessing (1)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (2)
Máy phân loại sản phẩm theo màu-Sort color machine (5)
[Image Processing] Flip image theo chiều ngang với 1 góc cụ thể (2)
Hỏi về Face Verification (2)
Tải code mẫu object detection yolov3 C++ (11)
[CoolApp] Thế giới trong mắt em (1)
Tensorflow Object Detection API (2)
Hỏi về bộ lọc Fast Guided Filter trong lọc nhiễu ảnh (1)
Yolov3 phát hiện xe vượt đèn đỏ (3)