Computer Vision


Giới thiệu chuyên mục Computer Vision (1)
Lấy ra họa tiết chung từ các ảnh (1)
[Hỏi/Đáp] Cải thiện độ chính xác cho bài toán phân loại ảnh (6)
Phân loại biển số (1)
[Hỏi/Đáp] Về vấn đề chạy real-time image classification (3)
Style Transfer (tutorial) (3)
Transfer learning với keras (14)
[Hỏi/Đáp] Hướng đi cho bài toán điểm danh bằng khuôn mặt (5)
Image preprocessing (1)
Face recognition với keras, dlib và OpenCV (2)
Máy phân loại sản phẩm theo màu-Sort color machine (5)
Dò tìm chứng minh thư trong ảnh ( 2 ) (35)
[Image Processing] Flip image theo chiều ngang với 1 góc cụ thể (2)
Hỏi về Face Verification (2)
Tải code mẫu object detection yolov3 C++ (11)
[CoolApp] Thế giới trong mắt em (1)
Tensorflow Object Detection API (2)
Object detection : YOLO (18)
Hỏi về bộ lọc Fast Guided Filter trong lọc nhiễu ảnh (1)
Yolov3 phát hiện xe vượt đèn đỏ (3)
[Nhờ tư vấn] Cách xác định hình được chụp lại từ một hình khác (1)
[Hỏi] Xử lý ảnh dò tìm cây măng tây (2)
[Hỏi/Đáp] Áp dụng Yolov3 với bài toán nhận diện ký tự viết tay (3)
CNN Model cho nhận diện cầu thủ (9)
Giải pháp nhận diện khuôn mặt hơn 15K người nổi tiếng (1)
Hướng đi cho người mới bắt đầu OpenCV (2)
Object Detection - Tìm kiếm 1 object duy nhất (1)
[Hỏi đáp] Face detection (7)
Phân biệt Cross-modal với Transfer learning (1)
Sử dụng thư viện Thread building blocks trong OpenCV C++ (1)