AIviVN


Giới thiệu trang web AIviVN (3)
Kalapa's Credit Scoring Challenge - #17 Solution (21/01) , 0.22737 Gini Score (14)
[AiviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 2nd place solution (5)
[VLSP2019-HSD Task] Register for using pre-trained embeddings (19)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Metric Gini coefficient được tính theo công thức nào? (3)
[Luyện tập với Kalapa's CreditScoring Challenge] (1)
[VLSP2019-HSD Task] Thảo luận cho challenge HateSpeechDetection (11)
[AIVIVN-Face Recognition] 1st solution ( 2 ) (35)
[Kalapa Credit Challenge] #3 prize (with Code) (9)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - #13 Solution (02/02) , 0.2729 Gini Score (12)
[AIVIVN-Face Recognition] 2nd solution (5)
[Kalapa Credit Challenge] #6 (with code) (3)
[AIviVN] Cách tính điểm chung cuộc (17)
[AIviVN - Kalapa] Các đội có tài khoản ảo sẽ bị loại. (17)
[Kalapa Credit Challenge] Giải nhất cá nhân (with Code) (5)
[Kalapa Credit Challenge] Giải nhì đồng đội (with Code) (9)
[Kalapa Credit Challenge] #79 (top 5 đồng đội) (1)
[Kalapa Credit Challenge] Giải nhất đồng đội (with code) (3)
[AIviVN - Kalapa] Giải đồng đội (4)
[Kalapa's Creadit Scoring Challange] Some interesting facts (4)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] #15 Solution (27/02) , 0.296 Gini Score (11)
[AIviVN 3 - Vietnamese tone prediction] 1st place solution (18)
Format Submit để tính Public Score Kalapa (2)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - một vài ý kiến đóng góp (5)
[AIviVN] Trao giải "Dự đoán lưu lượng server 2" (3)
[AIVIVN - Kalapa’s Credit Scoring Challenge] Probability của dự đoán (1)
[AIVIVN - Kalapa's Credit Scoring Challenge] AutoML của Google liệu có tốt hơn người? (0.2025 LB) (11)
Kalapa’s Credit Scoring Challenge - Có ai giống e không ? (2)
[AIVIVN-bandwidth_prediction] 2nd place solution (3)
Giới thiệu cuộc thi Kalapa’s Credit Scoring Challenge ( 2 3 ) (43)